EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
І. В. Пушкарь

Назад

УДК: 351:330.322

І. В. Пушкарь

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Анотація

У статі запропонована концептуальна модель інституціонально-економічного розвитку регіональної економіки, що включає державне регулювання, підтримку промислових регіонів, інноваційний інституціонально-методичний інструментарій формування конкурентного, соціального середовища. Це здійснимо за допомогою розгортання поліфункціональних макроекономічних програм щодо стимулювання інноваційної діяльності регіонів; досягнення "концентрованості" державної інноваційно-інвестиційної політики у результаті реалізації пріоритетних програм, методів, засобів і заходів; формування інноваційних кластерів.

There is the offered conceptual model of institutional-economic development of regional economy in the article, which includes the state adjusting, support of industrial regions, innovative institutional -methodical tool of forming of competition, social environment. We will carry out it by development of the much functional macroeconomic programs in relation to stimulation of innovative activity of regions; achievement of "concentrated" of state innovative-investment policy as a result of realization of the foreground programs, methods, facilities and measures; forming of innovative clusters.

№ 2 2011, стор. 22 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

І. В. Пушкарь

канд. наук з держ.управління, Запорізькій національний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.