EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ
В. О. Омельчук

Назад

УДК: 332.83

В. О. Омельчук

ЕВОЛЮЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано еволюційні зміни суб’єктів державного та регіонального рівнів механізму регулювання ринку доступного житла в Україні. Показано, що суб’єкти державного рівня еволюціонують у напрямі все більшого стимулювання попиту, залишаючи без належної уваги стимулювання пропозиції. Суб’єкти регіонального рівня в більшості своїй самоусунулися від активних дій щодо регулювання ринку доступного житла і є пасивними провідниками державної житлової політики.

In the article the evolution changes subjects of government and regional levels of accessible habitation market regulation mechanism are analyzed. It is shown that subjects of government levels evolve in direct to the greater and greater stimulation of demand. The majority subjects of regional level dissociate oneself from active actions of accessible habitation market regulation and is passive champions government housing policy.

№ 4 2011, стор. 20 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 297

Відомості про авторів

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.