EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ПІДХОДІВ
І. В. Охріменко

Назад

УДК: 335.13: 631.1

І. В. Охріменко

АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ПІДХОДІВ

Анотація

У статті викладені теоретико-методологічні основи здійснення макроекономічного аналізу аграрного ринку. Наводяться пропозиції методичних підходів до такого аналізу, побудовані на основі застосування дескриптивних еталонних моделей баз аналітичних оцінок. Розглядається роль в цьому процесі таких економічних явищ, як біполяризація та персоніфікація ринку.

In the article there are the expounded theoretical аnd methodological bases of realization of macroeconomic agrarian market analysis. Suggestions of methodical approaches to such analysis are pointed, built on the basis of application of descriptive standard models of bases of analytical estimations. A role is considered in this process of the such economic phenomena as bipolarizes that personification of market.

№ 6 2011, стор. 29 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.