EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИМБІОТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ФІРМ І ПІДРОЗДІЛІВ
В. В. Козик, Ю. І. Сидоров, О. Ю. Черняк

Назад

УДК: 338.001.36

В. В. Козик, Ю. І. Сидоров, О. Ю. Черняк

СИМБІОТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ФІРМ І ПІДРОЗДІЛІВ

Анотація

Показано, що між виробничими і науково-дослідними фірмами і підрозділами в концернах для досягнення прибутку від інноваційних впроваджень між науковим і виробничим підрозділами повинні існувати симбіотичні зв’язки, які забезпечують виникнення синергетичного ефекту. Детально розглянуто математичну модель симбіозу Лоткі-Вольтерра, яка має суттєві недоліки, однак яку на початкових стадіях співпраці між підрозділами можна використати для прогнозування вигідності співіснування. Запропоновано використати для цієї мети більш досконалу модель Голленда.

It is rotined that between production and research firms and subsections in business concerns for achievement of income from innovative introductions between scientific and production subsections there must be symbiotic copulas which provides the origin of sinergistical effect. The mathematical model of symbiosis of Lotkа-Volterra is considered in detail, which has the substantial failings, however which on the initial stages of collaboration between subsections it is possible to use for prognostication of advantage of coexistence. It is suggested to use more perfect model of Нollаnd for this purpose.

№ 8 2011, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

В. В. Козик

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"


Ю. І. Сидоров

к. т. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"


О. Ю. Черняк

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.