EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Акімов

Назад

УДК: 354:629

О. В. Акімов

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти функціонування світової транспортної системи перевезень, визначено осовні тенденції її подальшого розвитку. Виявлено основні перешкоди розвитку міжнародної транспортної системи перевезень, зокрема геополітичні межі і система економічних і правових відносин, які спрямовано на захист національного ринку, відсутність комплексного підходу до розвитку міжнародної транспортної інфраструктури, недостатність транспортного забезпечення міждержавних зв’язків, екологічними проблемами тощо.

Some aspects of functioning of the world transporting system of transportations are considered in the article, certain basic its subsequent progress trends. The basic obstacles of development of the international transporting system of transportations are exposed, in particular, geopolitical scopes and system of economic and legal relations, which are directed on defence of national market, absence of complex approach to development of international transporting infrastructure, insufficiency of the transporting providing of intergovernmental communications, by ecological problems and others like that.

№ 9 2011, стор. 113 - 115

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

О. В. Акімов

здобувач, Академія муніципального управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.