EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Т. В. Кондратюк

Назад

УДК: 351.84

Т. В. Кондратюк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті поширено інтегральний підхід до дослідження проблем державної політики на характеристику механізмів державного управління сферою сімейних відносин. З’ясовано питання коректності та виявлено межі вживання наукової категорії «сімейна політика держави». Відображено процес досягнення міжнародного консенсусу стосовно підходів до формування та здійснення державної сімейної політики. Досліджено роль родини у розбудові та підтриманні демократичних засад суспільного життя. Охарактеризовано концепцію «"держави добробуту" в якості елемента інтелектуального підґрунтя сімейної політики держави.

In the article so called integrated approach to the public policy issues is expanded onto the characteristic of government machinery in the family relationships sphere. The problems of applicability and use limits of the family policy as a scientific category are explored. The process of international consensus achievement in the field of family policy formation and realization is reflected. The family role in creating and sustaining of the democratic principals in social life is investigated. The welfare state conception is characterized in the capacity of the family policy intellectual basis element.

№ 13 2011, стор. 67 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.