EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ
Б. В. Дергалюк, А. В. Гречко

Назад

УДК: 346.1+339.187.6

Б. В. Дергалюк, А. В. Гречко

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інституційного середовища реалізації та розвитку лізингових відносин в Україні, визначенню ролі державних інститутів у процесі формування основних напрямів розвитку даного виду економічної діяльності. Значна увага у статті приділена дослідженню нормативно-правої бази з питань регулювання лізингу та формуванню шляхів вдосконалення окремих складових інституційного середовища, що впливають на розвиток лізингових відносин.

The article is devoted research of institution environment of realization and development of leasing relations in Ukraine, to determination role of institutes in the process of forming basic directions development this type of economic activity. Considerable attention in the article is spared research normatively right bases on questions adjusting of leasing and to forming of ways of perfection of separate constituents of institution environment, which influence on development of leasings relations.

№ 17 2011, стор. 48 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

аспірант, асистент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"


А. В. Гречко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, НТУУ"КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.