EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М. В. Скиба

Назад

УДК: 351.72

М. В. Скиба

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи провідних вчених щодо джерел економічного зростання, визначено роль інновацій у зазначеному процесі та чинники, що обмежують розвиток інноваційної діяльності в Україні, запропоновано рекомендації щодо усунення виявлених перешкод інноваційному розвитку та активізації інноваційної діяльності на посткризовому етапі розвитку.

The article is considered the position of the leading scientists concerning the sources of economic growth. The role of innovation in this process аnd the factors limiting the development of innovation activity in Ukraine identified. The recommendations concerning of the liquidation of barriers of innovative development and arrangements of innovative activity in the post-crisis phase of development were offered in the article.

№ 21 2011, стор. 106 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

М. В. Скиба

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії НІСД

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.