EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
І. А. Крисоватий

Назад

УДК: 336.025

І. А. Крисоватий

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

Виділено основні інструменти податкового регулювання інвестиційно-інноваційної активності економічних суб’єктів. Дана оцінка ефективності преференційного оподаткування та державної амортизаційної політики. Розглянуті новації Податкового кодексу України в напрямі підвищення ефективності податкового стимулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

The basic instruments of tax regulation of investment-innovative activity of economic players are allocated. The estimation of efficiency of the preferential taxation and the state amortization policy is given. Innovations of the Internal Revenue Code of Ukraine in a direction of increase of efficiency of tax stimulation of innovative development of the domestic enterprises are considered.

№ 22 2011, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

І. А. Крисоватий

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.