EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Б. В. Дергалюк

Назад

УДК: 354:336.71:334.716

Б. В. Дергалюк

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто стан лізингової діяльності в структурі національного господарства, визначено проблемні аспекти її реалізації. А також обгрунтовано доцільність застосування комплексного механізму державного регулювання лізингу з метою виправлення наявних у даній галузі деформацій, підвищення результативності застосування лізингу в галузевому регулюванні, оптимізації взаємовідносин на ринку лізингових послуг, активізації інноваційної та інвестиційної його ролі.

In the article the state of leasing activity is considered in the structure of national economy, the problem aspects of her realization are certain. Expediency of application of complex mechanism of government control of leasing is reasonable with the aim of correction of present in this industry deformations, increase of effectiveness of application of leasing in the branch adjusting, optimization of mutual relations at the market of leasing services, activation of his innovative and investment role.

№ 22 2011, стор. 102 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 368

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.