EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНОСТІ
Т. В. Новаченко

Назад

УДК: 35.01

Т. В. Новаченко

ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу поглядів античних філософів щодо становлення і розвитку авторитету правителя. Показано, що авторитет цієї історичної епохи є традиційним з лейтмотивом про авторитет законів, інтелекту і людяності, цінності етичних категорій — справедливості, совісті, честі, гідності. Визначається важливість присутності емоційного компоненту в характеристиці особистості правителя.

The article is devoted to the analysis of looks of ancient philosophers in relation to becoming and development of authority of ruler. It is rotined that authority of this historical epoch is traditional. A leit-motif concernes in the studies of ancient philosophers about authority of laws, intellect and humaneness, to the value of ethics categories — justice, conscience, honour, dignity. Importance of presence of emotional component concernes in description of personality of ruler.

№ 24 2011, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.