EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 35.072.8

Г. В. Дмитренко

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анотація

Після набуття Україною суверенітету розпочався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об’єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов’язано з радикальною зміною концепції державної влади.
Прийняття в 1996 році Конституції України, закріплення в ній інституту місцевого самоврядування та його матеріальної і фінансової основи зумовило необхідність невідкладного практичного розв’язання проблем становлення місцевих фінансів, організації фінансової системи держави на принципово нових засадах.

After Ukraine’s sovereignty began about reviewed the establishment of the national financial system. All of livou a part of this process is the revival of local finance as an objective economic reality, suggested the financial systems of modern civilized der reaped, that is associated with a radical change in the concept of State power.
Adoption of the 1996 Constitution of Ukraine, zakrіp where the Institute of local government and its material and financial bases of obumovilo the need for urgent practical problems stanov where local finance, organization of the system state on a fundamentally new basis.

№ 2 2012, стор. 85 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник міського голови м. Буча

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.