EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ
М. І. Русінко

Назад

УДК: 658.33

М. І. Русінко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ

Анотація

У статті наведені шляхи удосконалення трудового потенціалу підприємства на прикладі впровадження як автоматизованої системи управління ТП, так і системи зворотного зв’язку "працівник — керівник" та введення посади психолога. Також запропонована до впровадження факторно-критеріальна модель, яка допоможе більш об’єктивно оцінювати працівників підприємства. В результаті розрахована економічна ефективність запропонованих заходів.

In article ways of perfection of labor potential of the enterprise on an example of introduction both the automated control system in labor potential, and systems of feedback "worker-head" and introductions of a post of the psychologist are resulted. Also it is offered to introduction factor-criterion model which will help to estimate workers of the enterprise more objectively. And as a result economic efficiency of offered measures is calculated.

№ 3 2012, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

М. І. Русінко

аспірант, асистент кафедри обліку економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.