EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
В. Г. Слабкий, Н. П. Кризина

Назад

УДК: 364.42/.44.008.3

В. Г. Слабкий, Н. П. Кризина

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Анотація

У статті розкриті якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини. Наведені сучасні підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги, які полягають в розмежуванні первинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги, вільному виборі сімейного лікаря та зміні системи фінансування і оплати праці.

Qualitatively new approaches to organization of primary medical and sanitary aid on the basis of general medical practice / family medicine. Modern approaches are resulted in the organization of primary medical and sanitary aid which consists in differentiation of primary and secondary levels of medical aid granting, a free choice of family doctor and change of financing system and payment.

№ 10 2012, стор. 105 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 429

Відомості про авторів

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)


Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.