EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
В. А. Голян, С. М. Демидюк, А. І. Гордійчук

Назад

УДК: 504:630*6/630*9

В. А. Голян, С. М. Демидюк, А. І. Гордійчук

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті розкрито зміст системи еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва. Виділено основні проблеми функціонування діючої в Україні системи еколого-економічного регулювання діяльності суб’єктів лісогосподарського бізнесу. Розглянуто досвід країн постсоціалістичного табору щодо реформування системи управління лісами і обгрунтовано доцільність його імплементації у вітчизняну практику.

The article explores the meaning of ecological and economic regulation forestry business. The basic problems of operating in Ukraine system ecological and economic regulation of activities of forestry business. We consider the experience of post-socialist camp to reform forest management and the expediency of its implementation in domestic practice.

№ 12 2012, стор. 26 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет


С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"


А. І. Гордійчук

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.