EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. О. Коржов

Назад

УДК: 658.589

Є. О. Коржов

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуті й запропоновані ефективні методи мотивації персоналу, що займається створенням наукоємного, високотехнологічного, інтелектуального, інноваційного продукту. Порушено питання актуальності впровадження інновацій у сьогоднішній світовій економічній нестабільності. Розкрито структуру, форми мотивації й стимулювання персоналу, що бере участь у розробці інноваційного продукту. Згруповано основні фактори, які впливають на інноваційну діяльність персоналу, й виділені фактори які впливають на створення й реалізацію нововведень. Розроблено й запропоновані заходи, які забезпечать підвищення якості персоналу, що створює інноваційний продукт.

The effective methods for the motivation of a staff dealing with the creation of science intensive, advanced technology, intellectual, innovation product were considered and suggested in the article. The problems of urgency in introducing of innovations in today’s world-wide economic instability were broached. The structure, forms of motivation and stimulation of a staff participating in working out of innovation product were opened. The main factors influencing on innovation activity of a staff were grouped and the factors affecting the creation and realization of innovations were distinguished. Actions ensuring the increase of the quality of a staff which creates an innovation product were developed and proposed.

№ 12 2012, стор. 73 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

Є. О. Коржов

аспірант, НТУУ "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.