EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
А. М. Ткаченко

Назад

УДК: [338.439+005.332.4]:664

А. М. Ткаченко

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз харчової промисловості за 2001—2010 рр., який довів її пріоритетне стратегічне та економічне значення у структурі господарського комплексу України. Розглянуто стан, основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості в умовах впливу світової економічної кризи та відкритості економічних кордонів. Крім цього, досліджено стан одного з важливих структурних елементів харчової галузі — підприємств зернопереробного комплексу. Визначені тенденції є основою для обгрунтування факторів, які впливають на конкурентоздатність підприємств, з врахуванням галузевих особливостей.

The article is devoted to the food industry analysis during 2001—2010 which proved its priority strategic and economic value in Ukrainian economic complex structure. The condition, main tendencies and development prospects of the food industry are considered in the conditions of world economic crisis influence taking into account economic borders openness. Besides, the condition of food industry grain processing enterprises is investigated as one of important food branch structural components. These tendencies are a basis for justification of factors which influence the enterprises competitiveness, taking into account branch features.

№ 13 2012, стор. 37 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

А. М. Ткаченко

д. е н., професор, академік АЕН України, завідувач кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.