EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.717:330.322.01

С. В. Онікієнко

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Анотація

У статті проаналізовано роль інвестиційних банків у виникненні системної кризи і систематизовано напрями реформування регуляторних положень, що стосуються інвестиційної діяльності банків. Досліджено вплив левериджу на фінансову стабільність інвестиційних банків і рівень системного ризику; розглянуто питання доцільності відділення інвестиційної діяльності банку від діяльності комерційного банку як депозитарної установи.

It was analyzed the role of investment banks in the origin of systemic crisis and systematized the directions of reformation of regulatory standings related to the banks’ investment activity. It was examined the influence of leverage on financial solidity of investment banks and systemic risk. The question of separation’s appropriateness between commercial and investment banking was investigated.

№ 15 2012, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.