EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.02:336.63

О. А. Ковтун

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Анотація

У статті розглянуто поняття економічної категорії "фінансовий потенціал домогосподарства", проаналізовано структуру та фактори, що впливають на його зміну в часі, виділено індикатори фінансового потенціалу. Визначено, що модель інвестиційної поведінки домогосподарства залежатиме від рівня його фінансового потенціалу.

In the article considered the concept of economic category is "financial potential of household", analyzed structure and factors of influence on his changing in time, the indicators of financial potential are selected. Determined that the model of investment behavior of household will depend on the level financial potential.

№ 15 2012, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 220

Відомості про авторів

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичноий приватний університет, м. Запоріжжя

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.