EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.11

Є. О. Малік, М. М. Степура, Г. М. Котіна

ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено інноваційні технології в окремих сферах фінансової системи; обгрунтовано необхідність запровадження новацій в бюджетній сфері, зокрема у бюджетуванні та бюджетному ризик-менеджменті; визначено напрями інноваційної моделі розвитку фінансової сфери України.

The paper is devoted to the innovative technologies in specific areas of the financial system; justified the necessity of introducing innovations in the public sector, particularly in budgeting and budget risk management; defined the directions innovative model of Ukraine financial sector.

№ 15 2012, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

Є. О. Малік

к. е. н., доцент, заст. зав. кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"


М. М. Степура

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"


Г. М. Котіна

к.е.н., асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.