EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.341.1

С. О. Тульчинська

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ

Анотація

У статті розглядається концепції національної інноваційної системи та регіональної інноваційної системи, а також поняття "регіон" та "система". Визначено, що недоліком існуючих підходів до визначення регіональної інноваційної системи є невраховування інтелектуальної складової, яка є ключовим елементом кожної її підсистеми, з врахуванням чого запропоновано введення поняття "інтелектуально-інноваційна система регіонів".

The conceptions of the national innovative system and the regional innovative system, and also "region" and "system". Are examined in the article certainly, by the lack of the existent conceptions to determination of the regional innovative system, there is an unaccount of intellectual constituent which is the key element of every its subsystem, taking into account what introduction of concept is offered intellectual "innovative system of regions".

№ 15 2012, стор. 26 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.