EnglishНа русском

Назад

УДК: 339.92

О. О. Сініцин

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ EXXONMOBIL ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена методам підвищення ефективності структури капіталу транснаціональних корпорацій у сучасних умовах глобалізації. В роботі досліджено практичні та методологічні засади формування транснаціонального капіталу за рахунок інфернальних та екстернальних джерел. На прикладі нафтовидобувної ТНК проаналізовані практичні аспекти процесів міжнародної корпоративної інтеграції у нафтовидобувній галузі. Проведена оцінка джерел капіталу та надано практичні рекомендації щодо покращення ефективності структури капіталу. Базуючись на результатах дослідження та проведеного фінансового аналізу, сформовано рекомендації по оптимізації фінансового менеджменту корпорації ExxonMobil.

The article is dedicated to studying methods for improving capital structure efficiency under conditions of globalization. Practical and methodological grounds of forming transnational corporations’ capital through internal and external capital sources have been studied. On example of a petroleum-refining TNC practical aspects of development of international corporate integration process in oil-processing business have been analyzed. Capital sources have been identified and practical recommendations aspired at improving capital structure efficiency have been developed. According to the results of research and financial diagnostic of the TNC given, problematic points in the corporation financial management have been found, recommendations how to improve financial management of TNC ExxonMobil have been offered.

№ 15 2012, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.