EnglishНа русском

Назад

УДК: 005:316.422.001.73

С. О. Кравченко, Н. В. Москалець

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

Анотація

У статті узагальнено досвід здійснення суспільних реформ у Польщі, яку можна вважати випробувальним полігоном для визначення загальних методологічних положень щодо процесу реформування у постсоціалістичних країнах. Висвітлено аспекти польських реформ, які доцільно врахувати при проведенні подібних змін в Україні.

The article dwells upon generalization of experience in implementation of social reforms in Poland, which may be considered to be a testing ground for determination of general methodological positions regarding the process of reforms in the post-socialist countries. The aspects of Polish reforms which are expedient to be taken into account while carrying out of similar changes in Ukraine are covered in the work.

№ 15 2012, стор. 90 - 93

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

С. О. Кравченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком НАДУ


Н. В. Москалець

головний консультант сектора юридичного забезпечення діяльності КСУ Секретаріату КСУ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.