EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.24:353.9

О. В. Каховська

ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ЇХ ВРАХУВАННЯ В ЇЇ РОЗБУДОВІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Анотація

Розглянуто суспільні причини, які генерували наукову думку щодо виокремлення соціальної функції держави в самостійну. Особливу увагу приділено оцінці детермінант соціальної держави, за її тлумаченням у первинному визначенні. Надано змістовну формулу цього суспільного інституту на тлі необхідних соціальних змін.

Public reasons, which generated a scientific opinion on the separation of the social function in the independent one, are considered. Particular attention is paid to the evaluation of determinants of the social state, by its interpretation in the original definition. The content formula of this public institute on the base of necessary social changes is given.

№ 15 2012, стор. 104 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 327

Відомості про авторів

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.