EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.86:001.8

Р. Р. Марутян

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Анотація

Розглянуто інституціональні засади розвитку науково-експертної діяльності у сфері державного управління взагалі та національної безпеки зокрема. Цей соціальний феномен розглядається як соціальний інститут та форма управлінської діяльності. Представлено авторське бачення інституціональної природи науково-експертного супроводу, охарактеризовано стан його інституційного забезпечення в Україні.

We consider the institutional framework of scientific and expert work in public administration in general and national security in particular. This social phenomenon is seen as a social institution and form of management. The author vision of the institutional nature of scientific and expert support, the state of its institutional support in Ukraine.

№ 15 2012, стор. 119 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

Р. Р. Марутян

кандидат історичних наук, доцент докторант кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.