EnglishНа русском

Назад

УДК: 658.5:339.13:625.859

С. О. Ареф'єв

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто характеристики логістичної системи, її завдання, функції та принципи. Детально досліджено основні концепції побудови логістичної системи, зокрема JIT (точно в строк), MRP та MRP II (планування потреби матеріалів), "Lean Production" (бережливе виробництво), логістична система ERP (оптимізація процесів управління поставками) та CSRP (синхронізація попиту споживача з плануванням і виробництвом), а також концепцію реагування на попит DDT.

In article it is considered the main characteristics of logistic system, its task, function and principles. It is detailed investigated the main concepts of logistic system’s creation, such as JIT (just in time), MRP and MRP II (material requirements planning), "Lean Production", logistic system ERP (optimization of deliveries management processes) and CSRP (synchronization of demand of consumers with planning and production), and also the concept of response to demand of DDT.

№ 16 2012, стор. 18 - 20

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

С. О. Ареф'єв

к. е. н., ст. викл., Українська інженерно-педагогічна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.