EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.341.1

С. О. Тульчинська

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

У статті доводиться, що становлення економіки знань нерозривне пов’язано з формуванням, генерацією, освоєнням знань та дифузією інновацій, у зв’язку з чим набуває актуальності розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів. Визначено, що недоліком існуючих підходів до визначення регіональної інноваційної системи є невраховування інтелектуальної складової, яка є ключовим елементом кожної її підсистеми, з огляду на що запропоноване введення поняття "інтелектуально-інноваційна система регіонів".

The becoming an economy of knowledges is indissolubly related to forming, generation, mastering of knowledges and diffusion of innovations, is analyzed in the article. In this case development of the intellectually innovative system of regions acquires actuality. The lack of the existent principles determination of the regional innovative system, is an unaccount of intellectual constituent which is the key element of every its subsystem. The Introduction of concept the intellectually "innovative system of regions" is offered.

№ 16 2012, стор. 28 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.