EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.24

Ю. В. Буднікова

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ "ЕНТРОПІЯ" В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи, що пояснюють взаємозв’язок фундаментального закону з економікою. Обгрунтовано важливість і необхідність дослідження такої економічної категорії, як "ентропія". Запропоновано сучасний механізм оцінки ентропії на підприємстві.

The article discusses theoretical approaches substantiating the interrelation of the fundamental law with economy. The importance and need of such economic categories as entropy has grounded. It was offered the modern mechanism of the estimation of entropy at the enterprise.

№ 16 2012, стор. 47 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

Ю. В. Буднікова

ассистент, аспірант кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.