EnglishНа русском

Назад

УДК: 35.072.6

В. С. Дроник

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлені основні положення та аспекти діяльності Державного агентства рибного господарства у сфері забезпечення доступу до публічної інформації. Проаналізовано сильні та слабкі сторони діяльності даного органу у сфері забезпечення доступу до публічної інформації. Визначено перспективні напрями діяльності сфери забезпечення доступу до публічної інформації, зважаючи на галузеві особливості.

In the articles the lighted up substantive provisions and aspects of activity of the State agency of fish industry in the field of providing of access to public information. It is analysed strong and weak sides of activity of this organ in the field of providing of access to public information. Certainly perspective directions activity of sphere of providing of access to public information because of of a particular branch features.

№ 16 2012, стор. 128 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

В. С. Дроник

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.