EnglishНа русском

Назад

УДК: 339.9

М. Р. Орнат

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ТОРГОВОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

Аналізуються сучасні українсько­китайські відносини у галузі торгового та інвестиційного співробітництва. Проаналізовано процеси реформування народного господарства Китаю та України. Виокремлено шляхи вдосконалення та використання позитивного досвіду Китаю для структурної перебудови економіки України. Загострено увагу на проблемних питаннях у міждержавних відносинах. Змодельовано перспективи розвитку стосунків між обома країнами. Наголошено на стратегічній важливості Китаю для України у таких питаннях, як економічна та інвестиційна співпраця.

The article analyses modern Ukrainian and Chinese relations regarding trade and investment cooperation. The author analyzes the processes of reforming of economy of China and Ukraine. Approaches of improving and usage of positive experience of China are distinguished for structural changes of economy of Ukraine. Problematic issues concerning relations between states are highlighted. Perspectives of development between our countries are modeled. The article stresses on strategic importance of China for Ukraine in the issues of economic and investment collaboration.

№ 19 2012, стор. 17 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

М. Р. Орнат

здобувач, Тернопільський національний економічний університету

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.