EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.2:615

Н. С. Клунко, М. В. Рета

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Анотація

У статті проаналізовані особливості глобалізації економічного простору, які чинять найбільший вплив на фармацевтичну промисловість загалом та зовнішньоекономічну діяльність її підприємств. Виявлені відмінності логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного фрагментарного управління. Виділені причини зростання ролі інформаційних потоків у логістиці фармацевтичного підприємства, подана класифікація інформаційних потоків та структура їхніх елементів.

The features of globalization economic area that have the greatest impact on the pharmaceutical industry and its foreign trade enterprises were at the article. The differences logistic approach to the management of material flows from the traditional fragmented management were defined. Marked causes increasing role of information flows in the logistics of pharmaceutical companies, provides for a classification of information flows and the structure of their elements.

№ 20 2012, стор. 46 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

Н. С. Клунко

к. е. н., доцент, докторант, Ренійський інститут Дніпропетровського університету Економіки і Права у м. Рені Одеської обл.


М. В. Рета

к. е. н., доцент, Національний Технічний Університет "ХПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.