EnglishНа русском

Назад

УДК: 334. 784.:330.341.1

І. Б. Жмудська

ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ РІВНОВАГИ ТА РОЛЬ ТНК

Анотація

Як свідчать наведені результати досліджень, вільний рух капіталу є базовим чинником світової рівноваги, який в сучасних умовах практично не підпадає під регулювання міжнародними структурами і питання його регулювання є до деякої міри порушенням права та вільну підприємницьку діяльність. Розробка механізмів регулювання руху капіталу є, на наш погляд, визначальною, але надто складною на даному етапі розвитку світу проблемою.

According to the results of research, free movement of capital is a basic factor in global equilibrium, which is practically in modern conditions is not subject to regulation by international agencies and the question of its regulation is, to some degree, a violation of law and free business. Developing mechanisms for the regulation of capital flows is, in our view, crucial but very difficult at this stage of the world problem.

№ 20 2012, стор. 75 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.