EnglishНа русском

Назад

УДК: 332.2:330.332(477)

С. В. Козловський, Н. М. Махначова

ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено теоретичне дослідження формування привабливого інвестиційного клімату у сфері земельних відносин України. Визначено ознаки землі як об’єкта інвестування. Запропоновані шляхи підвищення інвестиційної привабливості України.

In the article theoretical research is conducted forming of attractive investment climate is in a sphere of landed relations in Ukraine. Certainly sign of land as object of investing. Offered ways of increase of investment attractiveness of Ukraine.

№ 21 2012, стор. 7 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет


Н. М. Махначова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.