EnglishНа русском

Назад

УДК: 659.1.012

О. Г. Дерев'янко

РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Анотація

У статті здійснено формально-логічний аналіз дефініцій "репутація" та "імідж" суб’єктів соціально-економічних відносин у працях українських та російських учених. Узагальнено підходи до визначення поняття "репутація підприємства" у публікаціях провідних зарубіжних фахівців з управління репутацією компаній.

The formal-logical analysis of the definitions "reputation" and "image" of the subject of social-economic relationship in the papers of Ukrainian and Russian scientists is provided in this article. The approaches to the definition of the "reputation management" are summarized in the works of the leading specialists in the sphere of reputation management.

№ 21 2012, стор. 16 - 19

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., докторант, Національний університет харчових технологій

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.