EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.1:339.7

М. Ю. Трофименко, Д. В. Ванькович

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

Роль соціальної інфраструктури на сучасному етапі зростає, оскільки Україна спирається на модель соціально орієнтованої ринкової економіки. Високорозвинена соціальна інфраструктура забезпечує покращення рівня життя населення та формування соціально спрямованої економіки, однак вимагає належного фінансування. Сьогодні держава не в змозі профінансувати усі соціальні гарантії в повному обсязі. Нагальним питанням постає покращення організації фінансування соціальної сфери та оптимізація схем залучення фінансових ресурсів для її розвитку.

The role of social infrastructure at the present stage increases, because Ukraine is based on the model of social market economy. Highly developed social infrastructure improves living standards and develops a socially oriented economy, but requires adequate funding. Today, the government is unable to finance all the social benefits. There are two urgent issues: to improve the funding of social infrastructure and to optimize the schemes of involving financial resources for its development.

№ 21 2012, стор. 39 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка


Д. В. Ванькович

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.