EnglishНа русском

Назад

УДК: 339.543

К. В. Іванова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

Анотація

У статті визначаються, на основі аналізу актуальних трендів державного управління України та глобалізації, концептуальні підходи до формування стратегічного управління митною справою. Запропонований підхід до формування стратегічного управління митною справою на основі розробленої Концепції реформування митної служби через врахування динамічних принципів державної митної політики, викликів, які постають перед митною політикою, методологічних засобів стратегічного управління.

This article indicates, based on analysis of current trends in public administration in Ukraine and globalization, conceptual approaches to the formation of strategic management customs business. The approach to the formation of strategic management customs business from Reformation conception of Customs through incorporation of dynamic principles of national customs policy challenges facing the customs policy of methodological tools of strategic management.

№ 21 2012, стор. 69 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

К. В. Іванова

аспірант, Академія митної служби України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.