EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
В. Я. Нусінов, О. М. Молодецька, К. О. Пономаренко

Назад

УДК: 65.012.8

В. Я. Нусінов, О. М. Молодецька, К. О. Пономаренко

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Анотація

Статтю присвячено розробці інструментарію та практичних рекомендацій оцінки інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення рівня економічної безпеки. Розглянуто питання впливу інвестиційної діяльності на рівень економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Визначена роль і місце інвестицій в системі економічної безпеки підприємства. Представлено методику оцінки інвестицій, що впливають на рівень прибутковості підприємства. Удосконалено інструментарій оцінки ефективності управлінських заходів. Розроблено показник, що дозволяє оцінити доцільність витрат, направлених на підвищення рівня економічної безпеки.

The article is devoted development of tool and practical recommendations of estimation of investment projects of directed on the increase of economic strength security. The question of influence of investment activity is considered on economic strength of being in charge subject security. A certain role and place of investments is in the system of economic security of enterprise. The method of estimation of investments which influence on the level of profitability of enterprise is presented. The tool of estimation of efficiency of administrative measures is improved. An index is developed, that allows to estimate expedience of charges, directed on the increase of economic strength security.

№ 23 2012, стор. 11 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет


О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет


К. О. Пономаренко

директор департаменту інвестиційних проектів, Компанія з управління активами "Прімоколлект", м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.