EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
П. В. Захарченко

Назад

УДК: 330.47:339.13

П. В. Захарченко

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови та дослідження моделей управління попитом на фінансові продукти в умовах трансформаційної економіки. Запропоновано та теоретично обгрунтовано концепцію формування попиту на фінансовому ринку України, яка дозволяє адекватно реагувати на динаміку зміни економічного середовища. На її основі побудовано модель еволюційної поведінки споживача фондового ринку з врахуванням обмежуючих чинників, виконано дослідження такої моделі та отримано сценарії розвитку процесу попиту на фондовому ринку.

The article is devoted to solving of actual problem the construction and research of management model of demand on financial products in the conditions of transformation economy. It is offered and in theory grounded conception of forming of demand at the financial market of Ukraine, which allows adequately reacting on the dynamics of change of economic environment. On its basis the model of evolutional conduct of user of fund market is built taking into account limiting factors, research of such model is executed and the scenarios of development process of demand are got at the fund market.

№ 1 2013, стор. 4 - 7

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 323

Відомості про авторів

П. В. Захарченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.