EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. О. Образцова

Назад

УДК: 330.322

Н. О. Образцова

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У роботі охарактеризовані аспекти здійснення підприємствами інновацій — інвестиційної діяльності. Визначені макроекономічні та мікроекономічні групи факторів, що здійснюють вплив на процес реалізації інвестицій в інновації. Визначені джерела інноваційно-інвестиційного ризику. Сформульовані проблеми інвестиційної привабливості діяльності по здійсненню інновацій підприємствами в контексті реалізації сталого економічного розвитку та окреслені напрями вирішення цих проблем шляхом побудови раціональної структури витрат на здійснення інноваційної діяльності.
The aspects of realization of innovative — investiment activity of enterprises are characterized. The macroeconomic and microekonomic groups of factors which carry out the influence on the process of realization of investments in innovations are determined. The sources of innovative-investment risk are designated. The problems of investment attractiveness of activity as to the realization of innovations by enterprises in the context of realization of steady economic development are formulated and directions of solving these problems by the construction of rational structure of charges on realization of innovative activity are outlined.

№ 2 2013, стор. 105 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.