EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Ю. В. Шпак

Назад

УДК: 351.823.1

Ю. В. Шпак

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статі досліджується державний вплив на гарантоване забезпечення виробничої діяльності агропромислових товаровиробників, визначення механізмів регулювання відносин власності, досягнення рівноправного функціонування її різних форм, державного захисту здорової конкуренції функціонування новостворених інституцій ринкового середовища, створення правових основ формування і діяльності вільного товаровиробника.

State adjusting of creation of economic mechanism of reformd of agroindustrial production. In the article state influence is probed on the assured providing of production activity of agroindustrial commodity producers, determination of mechanisms of adjusting of relations of propert, achievement of the equal in rights functioning of its different forms, state defence of healthy competition of functioning of accrued институций of market environment, creation of legal frameworks of forming and activity of free commodity producer.

№ 19 2009, стор. 48 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.