EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
О. О. Самко

Назад

УДК: 338.48

О. О. Самко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розкрито сутність поняття організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону, досліджені особливості його структури, визначено зовнішню та внутрішню будову механізму. Проаналізовано елементний склад системи забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму. Визначено роль і місце управлінської підсистеми в його загальній структурі. Аргументовано необхідність врахування рівня сформованості туристичного потенціалу при розробці стратегічних напрямів регіональної політики. Визначено цільові орієнтири при формуванні стратегії розвитку потенціалу сфери туризму. Розглянуті елементи внутрішньої будови механізму. Досліджено специфіку функціонування організаційно-економічного механізму в нових умовах господарювання.

O. O. Samko

ECONOMIC-ORGANIZING MECHANISM OF REALIZATION OF REGION TOURISM POTENTIAL

Summary

Discovered meaning of definition economic-organizing mechanism of region tourism potential, researched features of its structure, defined external and internal structure of the mechanism. Analysed the structure of the system of support of functioning of economic-organizing mechanism. Defined the role of management system in its general structure. Argued necessity of consideration of volume rate of tourism potential when strategical policy are developed. Defined target guidelines for the development of strategy of tourism potential realization. Researched specificity of functioning of economic-organizing mechanism in new conditions of management.

№ 6 2013, стор. 20 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

О. О. Самко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Чернігівський державний технологічний університет

O. O. Samko

candidate of economics, associate professor of department of economic theory and enterprise's economics, Chernihiv state technological university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.