EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЛОРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ
Н. Б. Пундяк

Назад

УДК: 658:330:622.271.3

Н. Б. Пундяк

ВАЛОРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

Анотація

Визначено основні напрями валоризації суспільного виробництва. Проаналізовано наукові підходи до реалізації концепції валоризації геотехнологічних процесів. Визначено основні напрями технічного та технологічного оновлення геотехнологічних процесів гірничих підприємств. Проведено аналіз можливих джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств. Проведено детальний аналіз наявності, стану, структури основних фондів та їх руху, технічного стану на підприємстві.

N. Pundyak

VALORISATION PROCESSES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF MINING COMPANIES AND SOURCES OF FUNDING

Summary

The main directions of valorisation of social production are defined. The analysis of scientific approaches to the concept of valorisation mud processes. The main areas of technical and technological renewal mud processes of mining companies are defined. The analysis of possible sources of financing of the enterprise. The detailed analysis of the presence, condition, structure and movement of assets and maintenance of fixed assets in the enterprise.

№ 6 2013, стор. 84 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

Н. Б. Пундяк

аспірант, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

N. Pundyak

Graduate Student, State University "National Mining University", Dnipropetrovsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.