EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
І. Ю. Гусєва

Назад

УДК: 330.1

І. Ю. Гусєва

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей ефективного використання інтелектуальних ресурсів підприємств у зовнішньому середовищі їх функціонування для забезпечення стратегічного розвитку. Виокремлено сукупність факторів впливу зовнішнього середовища на ефективність використання інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують в умовах ринку. Обгрунтовано необхідність врахування цих факторів з метою реалізації стратегічних намірів, формування стійких конкурентних переваг, потенційних можливостей розвитку та збільшення ринкової вартості підприємства.

Irina Guseva

PROVIDING STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES THROUGH THE USE OF INTELLECTUAL RESOURCES

Summary

Article devoted to the features of effective use of intellectual resources of enterprises in the external environment their functioning to ensure the strategic development. Singled out a set factor of influence of external environment on the effective use of intellectual resources of the enterprise those are created and functioning in market conditions. Substantiated necessity of consideration of these factors in order to implement the strategic intentions, formation of sustainable competitive advantages, potential possibilities of development and increase the market value of the company.

№ 6 2013, стор. 103 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

І. Ю. Гусєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Irina Guseva

assistant of the economic of enterprises chair of the SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.