EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ СТРАХУВАННЯ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ: ЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ
О. Є. Мезіна

Назад

УДК: 368.025.6:629.7

О. Є. Мезіна

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ СТРАХУВАННЯ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ: ЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ

Анотація

У статті визначено причини й особливості взаємодії та зв'язку міжнародного й вітчизняного ринків страхування й перестрахування авіаційних ризиків. Визначений високий рівень перестрахування авіаційних ризиків вітчизняних страховиків та високу частку участі перестраховиків нерезидентів у загальній частці сплачених страхових премій з обов'язкового авіаційного страхування в Україні. Досліджена різниця в тенденціях розвитку страхування авіаційних ризиків на міжнародному ринку страхування та в Україні. Зроблені висновки щодо необхідності зменшення залежності вітчизняного ринку страхування авіаційних ризиків від міжнародного для уникнення негативних наслідків від його коливань. Внесені пропозиції щодо напряму вирішення зазначених проблем.

O. Mezina

INTERNATIONAL AND DOMESTIC MARKETS OF INSURANCE AND REINSURANCE OF AVIATION RISKS: CONNECTION AND INTERACTION

Summary

In the article are defined the causes and peculiarities of interaction and connection of international and domestic aviation risks insurance and reinsurance markets. There is defined the high level of reinsurance of aviation risks of domestic insurers and reinsurers and the high stake of reinsurers — non residents in the common share of non-paid premiums for compulsory aviation insurance in Ukraine. The author investigated the difference in the trends of insurance of aviation risks development in the international insurance market and in Ukraine. The are made some conclusions about the need to reduce the dependence of the domestic insurance market of aviation risks from international market in order to avoid the negative consequences of its fluctuations. There are proposed some suggestions for the direction of solving these problems.

№ 6 2013, стор. 106 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

О. Є. Мезіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

O. Mezina

graduate student, SHEE 'Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.