EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИТРАТ У БЮДЖЕТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА
Л. М. Крот

Назад

УДК: 336.152:336.153

Л. М. Крот

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИТРАТ У БЮДЖЕТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано джерела наповнення бюджету Кременчуцького повітового земства та основні напрями витрат у другій половині XIX — на початку XX століття. Відзначено позитивну динаміку його наповнення напередодні Першої світової війни. Виконано порівняльний аналіз бюджету Кременчуцького повітового земства та бюджетів інших земських установ Полтавської губернії.

L. M. Krot

FORMING SOURCES AND BASIC DIRECTIONS OF CHARGES ARE IN THE BUDGET OF THE KREMENTCHUK POVIT ZEMSTVA

Summary

The article consists of analysis the sources of filling of budget of the Krementchuk povit zemstva and basic directions of charges at the second half XIX and at the beginning of XX centuries. The positive dynamics of his filling is marked in eve First world war. The comparative analysis of budget of the Krementchuk povit zemstva and budgets of other zemsky establishments of the Poltava province is executed.

№ 6 2013, стор. 110 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 764

Відомості про авторів

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

L. M. Krot

c. e. s.,associate professor of department of finances and credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.