EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДОВІРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
Є. О. Романенко

Назад

УДК: 35.076

Є. О. Романенко

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДОВІРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Анотація

У межах даної статті здійснено аналіз комунікативних стратегій формування довіри громадськості до органів державної влади, ідентифіковано зміст та роль довіри у процесах оптимізації форм комунікативної взаємодії органів державної влади та інститутів громадського суспільства, на підставі чого класифіковано основні комунікативні стратегії та технологічні прийоми їх реалізації у практиці державно-управлінської діяльності, конкретизовано зміст основних моделей політики, які забезпечують взаємодію органів державної влади та громадськості.

Yevgeny Romanenko

COMMUNICATION STRATEGIES CONFIDENCE AS A TOOL FOR INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PUBLIC

Summary

Within this paper analyzes the communication strategies build public trust in government institutions, identified the content and role of trust in the process of optimizing forms of communicative interaction between government and civil society institutions on the basis of which classified key communication strategies and technological methods of their realization in practice of state-management is specified, the contents of the main policy models that provide interaction between government and the public.

№ 6 2013, стор. 143 - 145

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

Є. О. Романенко

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академії державного управління при Президентові України

Yevgeny Romanenko

PhD in Public Administration, Doctoral student policy and management of political processes National Academy of Public Administrationthe President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.