EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Р. В. Пікус, А. В. Божко

Назад

УДК: 368.912

Р. В. Пікус, А. В. Божко

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

У статті розроблено оптимальну схему співпраці страхових і будівельних компаній, комерційних банків, фізичних осіб, а також держави у рамках програми доступного житла з обов'язковим страхуванням життя іпотекодержателя на випадок смерті або втрати працездатності для вирішення проблеми придбання власного житла для молодих спеціалістів. Запропоновано запровадження нового страхового та кредитного механізмів у рамках програми доступного житла, які надають ряд переваг її учасникам. Обгрунтовано створення Першої державної перестрахової організації.

R. V. Pikus, A. V. Bozhko

OBLIGATORY LIFE INSURANCE AS A DEVELOPMENT DRIVER OF MORTGAGE LENDING

Summary

In this article an optimal cooperation scheme between insurance companies, construction firms, commercial banks, individuals and the state was developed within the framework of the Affordable Housing Program with Obligatory Life Insurance with Coverage of Mortgagor's Death or Disability to solve a problem of purchasing own housing by young professionals. Implementation of new insurance and mortgage mechanisms within the framework of the Affordable Housing Program, granting advantages for its participants, was proposed. Moreover, grounds for creation of the First State Reinsurer were provided.

№ 7 2013, стор. 69 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

R. V. Pikus

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Insurance Business and Risk Management, Taras Shevchenko Kyiv National University


А. В. Божко

студент 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси і кредит" спеціалізованої магістерської програми "Управління ризиками і страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. V. Bozhko

Second-Year Full-Time Student of the Master's Program in Finance and Credit (Major in Insurance Business and Risk Management), Taras Shevchenko Kyiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.