EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДПОВІДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ США НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛУ НА ПРИКЛАДІ АКЦІЙ КОРПОРАЦІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
М. М. Пінчук

Назад

УДК: 339.7

М. М. Пінчук

ВІДПОВІДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ США НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛУ НА ПРИКЛАДІ АКЦІЙ КОРПОРАЦІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

Анотація

У статті досліджено проблему відповідності розподілу доходностей акцій на фондовому ринку США нормальному закону розподілу випадкової величини. Показано, що можливість використання економіко-математичних моделей, що передбачають існування нормального розподілу доходностей акцій (таких, як модель оцінки капітальних активів, сучасна портфельна теорія чи модель ціноутворення опціонів Блека — Шоулза) залежить від способу обчислення доходностей акцій та періоду, протягом якого такі доходності розраховуються. Показано математичні методи, що використовуються для перевірки відповідності розподілу емпіричних даних нормальному розподілу та можливість їхнього практичного застосування за допомогою сучасних програмних засобів. Встановлено, що на ступінь відповідності розподілу реальних ринкових доходностей акцій нормальному закону розподілу випадкових величин справляє значний вплив низка факторів (тип доходностей, що використовуються та період часу, за який відповідні доходності обчислюються).

M. M. Pinchuk

CONFORMITY OF HISTORIC RETURNS ON THE US STOCK MARKET TO A NORMAL DISTRIBUTION IN TERMS OF CONSTITUENTS OF THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX

Summary

In this article the author investigates a question of conformity of the stock returns on the US stock market to the normal distribution. It is shown that appliance of the mathematical economic models implying normal distribution of the stock returns (e. g. Capital asset pricing model, modern portfolio theory, Black — Sholes option pricing model) depends on the method of computing returns and the period, which is used for computing the returns. The author demonstrates mathematical models for testing empirical data on conformity to normal distribution and possibility of their practical application by means of the modern software. It is established that the variety of factors, including method of computing returns and the period, which is used for computing the returns, deeply affect the extent, to which real market data conform to normal distribution.

№ 7 2013, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 454

Відомості про авторів

М. М. Пінчук

студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

M. M. Pinchuk

Undergraduate student, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.