EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Г. В. Дмитренко

Назад

УДК: 35.072.8

Г. В. Дмитренко

ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Фінансовий контроль за повнотою надходження, ефективним використанням і надійним збереженням бюджетних коштів та інших активів, які перебувають у державній і комунальній власності, потребує вдосконалення і приведення у відповідність до системних змін, що відбуваються в соціально-економічній та суспільно-політичній сферах України.
Особливої актуальності набуває дієвість внутрішнього контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів, а з урахуванням розвитку національної економіки, збільшення обсягів державного та місцевих бюджетів, спрямування дедалі більшої частки бюджетних коштів на задоволення соціальних потреб — існуюча в Україні парадигма державного внутрішнього фінансового контролю потребує перегляду.

G. Dmitrenko

THE PARADIGM OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

Summary

Financial control after plenitude of receipt, effective use and reliable maintenance of budgetary facilities and other assets that are in a public and communal domain, needs perfection and coersion accordance with system changes that take place in the socio-economic and social and political spheres of Ukraine.
The special actuality is acquired by effectiveness of internal control after a receipt and use of budgetary facilities, and taking into account development of national economy, increase of volumes state and local budgets, aspiration of all greater part of budgetary facilities on satisfaction of social necessities — the existing in Ukraine paradigm of state internal financial control needs a revision.

№ 7 2013, стор. 101 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 161

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.