EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
І. О. Жувагіна

Назад

УДК: 330.322

І. О. Жувагіна

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

Обгрунтовано теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо здійснення комплексної оцінки зовнішньої складової інвестиційного потенціалу — інвестиційної привабливості. Представлено алгоритм показників, що дозволяють здійснити оцінку інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі в умовах мінливого середовища. Надано узагальнюючу кількісну характеристику інвестиційній привабливості з урахуванням галузевої приналежності господарюючих суб'єктів.

I. A. Zhuvagina

EVALUATION OF BUSINESS CLIMATE RETAILERS

Summary

Theoretic — methodical principles and practical recommendations concerning the implementation of a comprehensive assessment of the external component of the investment potential — investment attractiveness. The algorithm parameters, which allow to evaluate the investment attractiveness of retailers in a changing environment. Courtesy of generalized quantitative evaluation of investment attractiveness of accounting industry sector businesses.

№ 8 2013, стор. 14 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

І. О. Жувагіна

к. е. н., викладач кафедри економіки та організації виробництва, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

I. A. Zhuvagina

Ph.D., lecturer in economics and organization of production, Pervomaisky Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Pervomaуsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.